Sıfır Atık

Sıfır Atık; israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık oluşumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımın sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir.

Atıkların geri dönüşüm ve geri kazanım süreci içinde değerlendirilmeden bertarafı hem maddesel hem de enerji olarak ciddi kaynak kayıpları yaşanmasına neden olmaktadır. Dünya üzerindeki nüfus ve yaşam standartları artarken tüketimde de kaçınılmaz şekilde bir artış yaşanmakta ve bu durum doğal kaynaklarımız üzerindeki baskıyı artırarak dünyanın dengesini bozmakta, sınırlı kaynaklarımız artan ihtiyaçlara yetişememektedir. Bu durum göz önüne alındığında, doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemi daha da ortaya çıkmaktadır. Bu nedenledir ki son yıllarda tüm dünyada sıfır atık uygulama çalışmaları hem bireysel hem kurumsal hem de belediye genelinde yaygınlaşmaktadır.

Sıfır atık yaklaşımının esas alınması ile sağlanacak avantajlar;

❖ Verimliliğin artması,
❖ Temiz ortam kaynaklı olarak performansın artması,
❖ İsrafın önüne geçildiğinden maliyetlerin azaltılması,
❖ Çevresel risklerin azalmasının sağlanması,
❖ Çevre koruma bilincinin kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlandığından çalışanların “duyarlı tüketici” duygusuna sahip olmasının sağlanması,
❖ Ulusal ve uluslararası pazarlarda kurumun “Çevreci” sıfatına sahip olmasının sağlanması, bu sayede saygınlığının arttırılmasıdır. 

Sıfır Atık Sistemi Kurulumu Nedir?

Sıfır Atık Sistemi; firma, kurum veya kuruluşların sıfır atığa dahil olabilmesi için uygulaması gereken adımlardan oluşan 7 aşamalı yol haritasıdır.

Sıfır Atık Sistemi Kurulumu Aşamaları

1. Odak Noktalarının Belirlenmesi: Kurumdaki sıfır atık yönetim sisteminin kurulmasından, etkin ve verimli bir şekilde uygulanmasından, izlenmesinden, bilgi akışının sağlanmasından, raporlama yapılmasından sorumlu olacak kişiler belirlenir. Bunlar sıfır atık yönetimini sağlayacak ekibin başında olacak kişilerdir.

2. Mevcut Durum Tespiti: Sıfır atık yönetim sistemini kurumunuzda uygularken, öncelikle atıklar konusunda ne durumda olduğunuzu belirlemeniz, mevcut durumunuzu analiz etmeniz, ilerlerken size kolaylık sağlayacaktır.

3. Planlama: Bu aşamada, mevcut durum esas alınarak kuruma özgü termin planı hazırlanır.

4. İhtiyaçların Belirlenmesi ve Temin: Sıfır atık sistemini kurumda uygulanırken, kurumdaki her birim dikkate alınarak (ofisler, yemekhane, revir gibi) ihtiyaç duyulacak tüm ekipmanlar belirlenir, listelenir ve uygulamaya geçilmeden önce temin edilir.

5. Eğitim ve Bilinçlendirme: Ekipmanların temini tamamlandıktan sonra, uygulamaya geçilmeden önce hedef kitlelere yönelik uygulamalı eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yapılır.

6. Uygulama: Temin edilen biriktirme ekipmanları personellerin kolayca ulaşabileceği noktalara, uygun aralıklarla yerleştirilir. Ekipmanlara göre tasarlanmış bilgilendirme afişleri, ekipmanların üstüne kolayca görülebilecek şekilde asılır. Biriktirme ekipmanları ve tanıtım materyallerinde renk skalasına dikkat edilmelidir.

7. Raporlama: Uygulamanın etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla çalışma ekibi tarafından izleme yapılır ve varsa uygulamanın aksayan yönleri, eksiklikleri veya geliştirilecek taraflar tespit edilir ve önlemler alınır.

Sıfır Atık Yönetim Sisteminin Oluşturulmasına Yönelik Uygulama Takvimi

Sisteme geçişlerin tamamlanabilmesi için son tarih

- Organize Sanayi Bölgeleri - 31.12.2020

- ÇED Yönetmeliği'nin Ek-1 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri - 31.12.2020

- ÇED Yönetmeliği'nin Ek-2 Listesinde Yer Alan Sanayi Tesisleri - 31.12.2021

- 100 Oda ve Üstü Konaklama Kapasiteli İşletmeler - 31.12.2020

- 50-99 Arası Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler - 31.12.2021

- 50'den Az Oda Konaklama Kapasiteli İşletmeler - 31.12.2022

- 100 Yatak ve Üzeri Kapasiteli Sağlık Kuruluşları - 31.12.2020

- 50-99 Arası Yatak Kapasiteli Sağlık Kuruluşları - 31.12.2021

- 50'den Az Yatak Kapasiteli Sağlık Kuruluşları - 31.12.2022

- Akaryakıt İstasyonları ve Dinlenme Tesisleri - 31.12.2020

- Zincir Marketler - 31.12.2020

Sıfır Atık Yönetmeliği'ne buradan ulaşabilirsiniz.