Kimler Beyan ve/veya Ödeme Yapmalıdır?

Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olsun veya olmasın tüm satış noktaları ile piyasaya sürenler/ithalatçılar Geri Kazanım Payı Beyannamelerini elektronik ortamda göndermek zorundadır.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlü olanlar, beyan dönemi içerisinde Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer alan ürünlerden plastik poşetlerin satışını, diğer ürünlerin ise piyasaya arzını/ithalini yapmamış olsalar dahi Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesini vermekle yükümlüdürler. Bu durumda beyannamenin "Beyan edilecek geri kazanım katılım payı bulunmamaktadır." seçeneği işaretleyerek beyan vermesi gerekmektedir.

Yurt içinde piyasaya arz edilen Çevre Kanunu Ek-1 listesinde yer alan ürünler (Lastik, Akü, Pil, Madeni Yağ, Bitkisel Yağ, Elektrikli ve Elektronik Eşya, İlaç, Plastik Ambalaj, Metal Ambalaj, Kompozit Ambalaj, Kağıt-Karton Ambalaj, Cam Ambalaj, Ahşap Ambalaj) için katılım payına ilişkin beyan ve ödeme yükümlülüğü bu ürünleri piyasaya arz edenlere (piyasaya sürenlere) ve/veya ithal edenlere (ithalatçılara) aittir. Beyan ve ödemenin nasıl yapılacağına dair bilgiler Usul ve Esaslar'da belirtilmiştir.

Piyasaya Süren: Geri Kazanım Katılım Payı uygulamasına tabi olan (Ek-1 listesinde yer alan) ürünlerden herhangi birini tedarik veya kullanım amacıyla bedelli veya bedelsiz olarak ilk defa piyasada yer alması faaliyetini gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişilerdir. Piyasaya sürenin belirlenmesinde söz konusu ürünlerin ilk defa piyasada  yer alması için yapılan piyasaya süren faaliyeti esas alınır.

Çevre Kanunu Ek-1 listesinde belirtilen ürünlerin üretimi yapılmasa dahi, üretmiş oldukları ve/veya tedarik etmiş oldukları ürünlerin piyasaya sürülmesi sırasında kullanmış oldukları kağıt-karton ambalaj, naylon streç (plastik ambalaj), ahşap paletler (ahşap ambalaj) vb ambalaj malzemelerine ilişkin Geri Kazanım Katılım Payı Beyanını yapması gerekmektedir.

İthalat yolu ile ambalajlı olarak ürün/eşya/malzeme/hammadde temininde, kullanılmış olan ambalajlar Geri Kazanım Katılım Payı kapsamında değerlendirilmektedir. İthalatçı tarafından Geri Kazanım Katılım Payı Beyanının yapılması gerekmektedir.

Beyan ve Bildirimler Ne Zaman ve Nereden Yapılmalıdır?

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi, İnteraktif Vergi Dairesi (www.intvrg.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda beyan yapılmalıdır.

Kurumlar vergisi mükellefleri için bildirimler aylık, diğer mükellefler için üç aylık olarak yapılmalıdır.

Kurumlar vergisi mükellefleri için bildirim, ay bittikten sonra takip eden ayın ilk günü başlar ve son günü saat 23:59'a kadar devam eder. Beyannameyi takip eden içerisinde de ödemelerin yapılması zorunludur. İlgili ödemelerin zamanında gerçekleşmemesi durumunda gecikme faizi uygulanır.

28 Şubat 2020 tarihli ve 124 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 2 Mart 2020 günü sonuna kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamelerinin verilme süresi ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden payların ödeme süresi 30 Mart 2020 Pazartesi günü sonuna (29 Mart tarihinin Pazar gününe denk gelmesi nedeniyle) kadar uzatılmıştır.

İlgili Yönetmelikler

Çevre Kanunu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik'e buradan ulaşabilirsiniz.

GEKAP Usul ve Esaslar'a buradan ulaşabilirsiniz.

GEKAP Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’ne buradan ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Bilgi Notu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan GEKAP Klavuzu'na buradan ulaşabilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 124 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri'ne buradan ulaşabilirsiniz.