HAKKIMIZDA

Dorlion Çevre, Türkiye genelinde uzman kadrosuyla çevre mühendisliği konusunda mühendislik hizmetleri vermektedir. Ülke genelindeki yatırımların gerçekleştirilmesinde faaliyet konusuna bağlı olarak inşaat ve işletme döneminde alınması gereken tüm serbestlik, onay, ruhsat ve benzer izinlerin alınması süreçlerine ilişkin çevre danışmanlık hizmeti vermektedir. Yaşadığımız çevrenin sorunlarını bilerek, bu sorunlarla mücadele etmeyi ve bu konuda çaba içinde olan her kişi ve kurumlara katkı sağlamayı görev bilmekteyiz. Yatırımların proje aşamasındaki ön fizibilitesi, inşaat öncesi ve sonrasındaki dönemlerde çevre ve diğer mevzuat kapsamındaki tüm izinlerin alınması için işveren, danışman, kamu kurum kuruluşları koordinasyonun yönetim ve organizasyonun yapılarak, işletme dönemine geçişin sağlanması doğrultusunda hizmet veren Dorlion Çevre, işletme sonrası işveren yükümlülüklerine yönelik iç tetkik ve denetimlerini de sürdürerek danışmanlık hizmetini yatırım ömrü süresince devam ettirmektedir.


Misyonumuz

Hizmet verdiğimiz firmaların çevre kanununca ve ilgili yönetmeliklerce tabi oldukları yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlayarak, idari ve hukuki yaptırımların ortadan kaldırılması, maliyetlerin azaltılması, verimliliğin artırılması ile şirketimizin ve müşterilerimizin kalitesini yükselterek sürdürülebilir çevre anlayışının yerleşmesine katkıda bulunmak.


Vizyonumuz

Sürdürülebilir çevre anlayışı ile sürdürülebilir kalkınmanın uygulanması ile çevrenin miras değil, gelecek nesillere devredilecek bir emanet olduğu ilkesi ışığında, sahip olduğu bilgi birikim, bireysel ve kurumsal deneyimle ülkemizde öncü kuruluşlardan biri olmak.

;